Hide content type from node add list

Geschreven op 13 juni 2017 door Fabian van de Bor
/**
 * Implements hook_preprocess_node_add_list().
 */
function module_name_preprocess_node_add_list(&$variables) {
 // Remove add link for CONTENT TYPE.
 foreach ($variables['content'] as $key => $type) {
  $type_name = @reset(unserialize($type['page_arguments']));
  if ($type_name == 'CONTENT TYPE') {
   unset($variables['content'][$key]);
  }
 }
}

Reacties

Reactie toevoegen

Plaats hier uw naam.