Een muis op een Your Source muismat

De Drupal Demo

Geschreven op 07 februari 2019 door Harmen Siedsma

De kamer vult zich langzaam met, naast de contactpersoon, een hoop onbekende gezichten. Ze kijken serieus en ik laat mijn hand net iets boven de muis rusten. Dit is de situatie waar ik mij als ontwikkelaar eigenlijk elke twee weken bevind.

De demo is een belangrijk onderdeel van de Agile Scrum cyclus. Het moment om de gehele organisatie aangehaakt te houden en om het product, waar twee weken aan gewerkt is, te showen. Tijdens een demo kunnen de stakeholders van een organisatie zich snel en overzichtelijk laten informeren over de status van een Drupal project.

Maar ze kunnen vooral zien wat er speelt, zien wat er is gebouwd en wat dit voor de organisatie gaat betekenen.
Tijdens een demo worden de vooraf ingeschatte punten doorgenomen en wordt gepresenteerd hoeveel punten er uiteindelijk behaald zijn. Als dit nagenoeg gelijk is dan is dit verder geen bespreekpunt maar als de cijfers afwijken is er ruimte voor uitleg.
Vervolgens wordt op het scherm getoond wat er deze twee weken aan de website, software of App gebouwd is. Soms is dit het toevoegen van een slim contactformulier andere keren is het wat technischer en wordt er bijvoorbeeld geshowd hoe een migratie is voltooid.
Aan het einde van de demo wordt er alvast een vooruitblik gegeven naar de nieuwe sprint en de planning voor het behalen van de minimale vereisten. Daarna is er voldoende ruimte voor vragen en antwoorden.

Na wat kritische vragen klinkt er een instemmend gebrom uit alle monden in de zaal. Mooi! En nu er samen met de klant weer keihard tegenaan om in de komende sprint weer resultaat te showen.

Wij kiezen voor Agile Scrum omdat dit een nauwe samenwerking met onze klanten borgt. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kom koffie drinken!

Meer nieuws