De Erfgoedmonitor

Your Source heeft een website voor de Erfgoedmonitor in de rijkshuisstijl ontwikkeld. De Erfgoedmonitor presenteert feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland.
Op de website staan ondermeer publicaties van verzamelde wetenschappelijke gegevens. 
Sinds augustus 2014 wordt de website gepresenteerd in een responsive ontwerp dat door Schaap Ontwerpers is vormgegeven.