Landschap in Nederland

Landschap in Nederland is een website die gaat over het Nederlandse cultuurlandschap. Met cultuurlandschap wordt het landschap bedoeld dat door mensen in het verleden naar hun hand is gezet. Hierbij gaat het niet alleen om de landelijke gebieden maar ook om de ontwikkeling van stedenbouw. Op deze website is praktische informatie te vinden over beleid en regelgeving, het beheer van cultuurlandschap, bronnen en kaarten en een overzicht van interessante evenementen en bijeenkomsten. Kenmerkend voor deze website is de categorisering van inhoud volgens verschillende criteria en geoptimaliseerde doorzoekbaarheid op basis van deze categorisering.