Historische Woonkamer

Monumentale interieurs

Ledenplatform

Website voor Monumentale interieurs

De website Monumentale interieurs is een portaal om kennis, nieuwe en ervaringen te delen over monumentale interieurs.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is in 2015 een programma gestart “Interieurs”. Het platform Monumentale Interieurs is daarvan een onderdeel.

Het Programma Interieurs verbindt beleid, praktijk en wetenschap, met als doel eigenaren en gebruikers van interieurs zo goed mogelijk bij te staan in gebruik, behoud, beheer en ontwikkeling.

Kenmerken

Digitaal platform
Samenwerken
Delen van informatie
Drupal 7
Scrum