Foto van een bijeenkomst

UvA Inschrijftool

Evenementen- en registratieplatform voor de UvA

De Universiteit van Amsterdam host jaarlijks een groot aantal evenementen. Die evenementen werden veelal via de website aangekondigd en vervolgens werd er op papieren lijsten bijgehouden wie er wel en niet aanwezig had. Ook inschrijven voor de evenementen gebeurde vaak via mail of intekenlijsten.

Samen met de UvA hebben we een applicatie ontwikkeld waarin nieuwe evenementen aangemaakt kunnen worden en waar studenten en bedrijven zich kunnen registreren. Vervolgens krijgen de bezoekers een QR code via de mail en kunnen ze daarmee als aanwezig worden geregistreerd tijdens het evenement.

Het project hebben we ontwikkeld met Drupal. Doordat we veel bechikbare modules hebben gebruikt, en maatwerk modulair hebben ontwikkeld, kunnen we het platform makkelijk hergebruiken voor de UvA.