Veilig Erfgoed - DICE

De Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE) is een registratiesysteem voor incidenten in cultureel erfgoed en is ontwikkeld voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. DICE bestond een aantal jaren maar had zeer beperkte functionaliteiten. De Rijksdienst wilde tevens een website over het onderwerp Veilig Erfgoed. De nieuwe database is via deze website te bereiken.

Erfgoedorganisaties als musea, archieven en bibliotheken met bijzondere collecties kunnen een account aanmaken bij DICE om vervolgens het systeem te gebruiken voor de interne incidentenregistratie. Het registreren van incidenten gaat via een formulier dat met zorg ontworpen is: laagdrempeligheid en gebruikersvriendelijkheid stonden hierbij voorop.
Op het eigen dashboard zien erfgoedbeheerders hun ingevoerde incidenten terug. Op dit dasboard kunnen zij incidenten filteren op bepaalde gegevens en het systeem de resultaten in verschillende statistiekvormen laten tonen.

De Rijksdienst gebruikt het systeem zelf ook om incidenten in rijksmonumenten te registreren. Hiervoor is DICE gekoppeld aan de Objecten Databank (ODB) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waarmee referenties gemaakt kunnen worden met geregistreerde rijksmonumenten uit het monumentenregister.