Illustratieve afbeelding maatwerk

Maatwerk

Your Source heeft veel ervaring met de realisatie van specifieke gebruikerswensen en innovatieve oplossingen. Vaak volstaat het aanbod aan beschikbare software niet voor wat u precies wil. Dan moet er gesleuteld worden aan de applicatie, of soms moet het zelfs helemaal opnieuw gebouwd worden. Deze uitdagingen gaat Your Source graag aan. Wij leveren dan maatwerk dat voldoet aan:

  • Herbruikbaarheid. Vanuit de overtuiging dat maatwerk altijd de laatste oplossing zou moeten zijn, ontwikkelen wij graag oplossingen die ook in andere situaties inzetbaar zijn.
  • Kwaliteitseisen voor de code. Alle code wordt gecontroleerd of zij voldoet aan de 'coding standards' en 'best practices'.
  • Overdraagbaarheid. Getrouw aan de richtlijnen van de open source community worden de regels voor overdraagbaarheid strict inachtgenomen. Dit betekent dat de opgeleverde maatwerkcode altijd moeiteloos verder ontwikkeld kan worden door andere specialisten.
  • Kostenvermindering. Open source is het leidmotief van ons team. Daarom zal altijd voor open source oplossingen gekozen worden, wat u de kosten voor licenties bespaart.

Wat voor maatwerk verrichten wij?

Drupal-modules

Voor een Drupalontwikkelaar is het ontwikkelen van nieuwe modules een vrij standaard onderdeel van zijn dagelijkse werkzaamheden. Nieuwe modules maken aanpassingen en uitbreidingen mogelijk op de website, die alleen met configuratie niet mogelijk zou zijn. Bij het ontwikkelen van een nieuwe module is het streven altijd om de module geschikt te maken voor hergebruik. Daarvoor wordt de module vaak ook vrijgegeven voor download vanaf drupal.org. Dit zorgt er ook voor dat de module goed geanalyseerd en gecontroleerd wordt voordat hij vrijgegevend aan het grote publiek. Hieronder een greep uit Drupal-modules die bij Your Source B.V. zijn ontwikkeld:

Thema's

Elke site heeft zijn eigen 'look and feel', maar vaak worden ook huisstijlregels gedefinieerd voor alle sites van een bedrijf of organisatie. In beide gevallen wordt een nieuw thema ontwikkeld of - indien nodig - een combinatie van een basisthema en site-specifieke thema's. In sommige gevallen worden dergelijke thema's ook aangeboden op drupal.org. Your Source heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van het Rijkshuisstijl-thema van de Rijksoverheid. Dit thema is bijvoorbeeld ingezet op de portalen Archeologie in Nederland, Landschap in Nederland en Handreiking Erfgoed en Ruimte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Koppelingen naar externe systemen

Drupal-sites kunnen met tal van externe systemen gekoppeld worden voor het importeren, exporteren en synchroniseren van informatie. Via verschillende soorten koppelingen (RSS, XML, REST, JSON enzovoorts) kan uw Drupal-applicatie bijvoorbeeld het laatste nieuws binnenhalen, uw inventaris synchroniseren, uw personeelsgegevens exporteren enzovoorts. Your Source heeft ruime ervaring met het bouwen van dergelijke koppelingen, onder andere naar de volgende externe applicaties:

Migraties

De meest voorkomende vorm van migratie is het overzetten van een website naar een nieuwere versie van het basis-CMS, zoals bijvoorbeeld het migreren van een Drupal 7-site naar een Drupal 8-site. Buiten dit soort migraties heeft Your Source echter ook ervaring met migratie van E-Learningmateriaal, het overzetten en converteren uit één database naar een andere en het updaten van modulen ('porten') voor het gebruik in nieuwere versies van het CMS.