Codingstandaarden

De code waarin software wordt ontwikkeld dient te voldoen aan verschillende richtlijnen, de zogeheten 'coding standards', oftewel coderingsnormen. Deze standaarden zorgen ervoor dat de code op de juiste manier gestructureerd is, goede omschrijvingen bevat en ook op de juiste manier samenwerkt met het basissysteem. Deze regels gelden voor iedereen die met Drupal werkt, waardoor ook projecten naadloos overgedragen kunnen worden van de ene naar de andere ontwikkelaar. Om er zeker van te zijn dat het aan alle standaarden voldoet, wordt de code ook deels automatisch gecontroleerd met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde modulen. Daarnaast wordt de code ook herzien door vakkundige collega's voordat het toegevoegd wordt aan de software op de live site.

Lees voor meer informatie de documentatie over Drupal coding standards op drupal.org.